Általános Üzleti Feltételek

Az Augeri s.r.o. társaság Általános Szerződési Feltétele

1.A szerződő felek

1.1 Eladó alatt az alábbi Általános Szerződési Feltételek céljaira az Augeri s.r.o. társaság, székhelye Komárnická 20, 82103 Bratislava, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 46 564 778, bejegyezve a Pozsony 1 Járásbíróság Cégjegyzékében, s.r.o. szakasz, betét száma: 71778/B értendő.

1.2 Vásárló alatt az alábbi Általános Szerződési Feltételek céljaira az eladóval távollévő félként adásvételi szerződést kötő személy értendő, aki a szerződést elektronikus kommunikációs eszközök és távkommunikáció segítségével köti meg és aki a megrendelés folyamatában elfogadta ezeket az Általános Szerződési Feltételeket.

1.3 Az eladó kizárólag az alábbi feltételek mellett árusítja az áruját és/vagy a szolgáltatásait, amelyek nem rontják a vásárló helyzetét. A vásárló mindig szabad akaratából fogadja el ezeket a feltételeket, adja le a megrendelését és köti meg az eladóval az áru és/vagy szolgáltatás megvételéről szóló szerződést, illetve ezt a szerződést nem köti meg

2. A szerződés megkötése

2.1 A szerződés megkötésére, ezen Általános Szerződési Feltételek szerint, a vásárló szándéknyilatkozatának az eladónak való kézbesítésével kerül sor, amelyet kommunikációs eszközök segítségével küldenek el, vagy fejeznek ki, mely által a vásárló elfogadja az eladó ajánlatát és ezeket az Általános Szerződési Feltételeket.

2.2 Az eladó ajánlatát az eladó weboldalán teszik közzé, amelyen ezeket az Általános Szerződési Feltételeket is közzétették, és az ajánlat a közzététel idején érvényes.

2.3 A vásárló a megrendelés elküldésével, a kitöltött elérhetőségi adatokkal és a megrendelt áru mennyiségének megfelelő kiválasztásával a feltüntetett áron, az eladónál kötelező érvénnyel megrendeli az árut a megválasztott mennyiségben és a feltüntetett áron

3. Az áru

3.1 Az áru leírása, amelynek kézbesítése a szerződés tárgya, az eladó weboldalán szerepel, amelyen keresztül a vásárló az áru megrendelését megvalósítja

4. Ár

4.1 Az áru ára az eladó weboldalán szerepel és a vásárló elfogadja azt, a megrendelés szóbeli jóváhagyásával vagy elektronikus igazolásával.

4.2 Az áru szállítási díja az eladó weboldalán szerepel és a vásárló elfogadja azt, a megrendelés szóbeli jóváhagyásával vagy elektronikus igazolásával.

4.3 A vásárló köteles kifizetni az áru vételárát a postaköltséggel együtt utánvéttel az áru átvételénél, vagy bankkártyás átutalással az áru elküldése előtt

5. Szállítási feltételek

5.1 Az eladó kötelezi magát, hogy a megrendelt mennyiségű árut kézbesíti a vásárlónak a megrendelés beérkezésétől számított két napon belül, legkésőbb azonban a megrendelés beérkezésének napjától számított 30 napon belül.

5.2 Az eladó leszállítja az árut a vásárlónak, amennyiben azt szállításra adja át az egyetemes postai szolgáltatónak, vagy a vásárló személyesen veszi át az árut a szállító által meghatározott átvételi ponton.

5.3 Az eladó értesíti a vásárlót, hogy az árut neki elküldte, közvetlenül annak feladása után. A vásárló köteles abban az esetben, ha az elküldött árut nem kézbesítik a számára az elküldésről szóló értesítéstől számított 7 munkanapon belül, erről a tényről haladéktalanul értesíteni az eladót. A eladó ebben az esetben köteles megvizsgálni az áru elmaradt kézbesítésének okait és orvosolni az elmaradást.

5.4 A áru szállítása során felmerülő posta- és csomagolási költségeket a vásárló állja, mégpedig a eladó weboldalán feltüntetett összegben.

5.5 Abban az esetben, ha az eladó nem teljesíti a szerződést, mivel a megrendelt árut nem tudja kézbesíteni az 5.1. pontban foglalt határidőn belül, köteles erről a vásárlót haladéktalanul tájékoztatni

6. A szerződéstől való elállás

6.1 A vásárlónak joga van a távértékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény rendelkezésének értelmében indok megadása nélkül elállni a szerződéstől az áru átvétele napjától számított 14 napon belül.

6.2 A vásárló a szerződéstől való elállás során formanyomtatványt használhat a szerződéstől való elálláshoz, amely az eladó weboldalán tölthető le.

6.3 A vásárló a szerződéstől való elállás esetén köteles az árut visszaküldeni az eladónak a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül.

6.4. A vásárló nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya:

  • olyan áru értékesítése, amelyet gyors minőségcsökkenés vagy romlás fenyeget,
  • védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem visszaküldhető, és amelynek védőcsomagolása a szállítás után megsérült

6.5 Az eladó a vásárlónak a szerződéstől való elállása esetén köteles átvenni a vásárló által visszaküldött árut és a vásárlónak legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül visszafizetni az áruért fizetett összeget. A pénzeszközök visszafizetése a vásárlónak csak a áru visszaküldése után valósítható meg.

6.6 Az áru szállításának költségeit a szerződéstől való elállás esetén a vásárló viseli.

6.7. A vásárló köteles az árut visszaküldeni az eladónak az eladó weboldalán feltüntetett  levelezési címre.

6.8 A szerződéstől való elállás nem érinti a kártérítésre való jogot, amely az eladónál keletkezne például az árunak a vásárló által megtagadott átvétele  vagy megkárosítása következtében.

6.9. Az eladónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől, ha a vásárló nem  fizeti meg az áru vételárát és a postaköltséget legkésőbb a megrendeléstől számított 7 napon belül

7. A hibafelelősség és az áru vagy szolgáltatás reklamációja

7.1 Az eladó felelős az áru vagy a szolgáltatás hibáiért a Polgári Törvénykönyv 619. § rendelkezése és a 40/1964 sz. köv. törvény alapján megszabott terjedelemben, annak későbbi módosításaival összhangban abban az esetben, ha a vásárló fogyasztó. Ha a vásárló vállalkozó, az eladó felel az áru vagy a szolgáltatás hibáiért a Kereskedelmi Törvénykönyv 422. § rendelkezése és a 513/1991 sz. köv. törvény alapján megszabott terjedelemben, annak későbbi módosításaival összhangban azzal, hogy ennek a cikknek a rendelkezései nam használandók. Az eladó nem felel a kárért, amely az áru szállítása során keletkezett.

7.2 Az eladónál vásárolt áru vagy szolgáltatás csak a vásárló írásbeli reklamációja alapján reklamálható, amelyet a vásárló elküldött az eladó címére a reklamált áru és a vásárlást igazoló okmány kíséretében.

7.3 Az áru vagy a szolgáltatás reklamációjának tartalmaznia kell:

  • a megrendelés azonosítását (a megrendelés száma vagy dátuma, a számla száma),
  • az eladó megjelölését,
  • a vásárló megjelölését, postai címét és e-mail-címét,
  • a reklamáció okát,
  • a jogokat, amelyek a hibafelelősségből adódóan érvényesülnek,
  • a dátumot és a vásárló sajátkezű aláírását.

7.4 A vásárló hibafelelősségből eredő jogait, amelyeket a vásárló érvényesíthet, a Polgári Törvénykönyv 40/1964 sz. törvénye 622. §-a és 623. §-a határozza meg, annak későbbi módosításaival összhangban. Ha eltávolítható meghibásodásról van szó, a vásárlónak joga van arra, hogy azt ingyenesen, időben és rendesen eltávolítsák. Az eladó köteles a hibát felesleges késedelem nélkül eltávolítani. A vásárló a hiba eltávolítása helyett kérelmezheti az áru, illetve a szolgáltatás cseréjét, vagy ha a hiba az áru vagy szolgáltatás csak bizonyos részeit érinti, a rész cseréjét, amennyiben ezáltal az eladónak nem keletkeznek aránytalan költségei, az áru vagy szolgáltatás árának vagy a hiba súlyosságának tekintetében. Az eladó a hibaelhárítás helyett mindig kicserélheti a hibás árut vagy szolgáltatást hibátlanra, ha ez a vásárlónak nem okoz súlyos nehézségeket. Ha eltávolíthatatlan hibáról van szó, ami megakadályozza az áru vagy szolgáltatás hibátlan áruként vagy szolgáltatásként való rendes használatát, a vásárlónak joga van az áru vagy szolgáltatás cseréjére, vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok illetik meg a vásárlót, ha bár eltávolítható hibákról van szó, ha azonban a vásárló a javítás után ismételten felmerülő hibák vagy a hibák nagyobb száma miatt nem tudja az árut vagy a szolgáltatást rendesen használni. Ha más eltávolíthatatlan hibákról van szó, a vásárlónak joga van megfelelő árengedményhez a vételárból. A vásárló ismertetett jogai megszűnnek, ha nem kerültek érvényesítésre a fent említett módon a jótállási időn belül. A jótállási idő hossza 24 hónap az áru vagy szolgáltatás átvételétől számítva, vagy a romlásra hajlamos áru minőségmegőrzési időtartamának dátumáig.

7.5 A reklamáció elintézése alatt a reklamációs eljárás befejezése értendő, a megjavított áru átadása, árucsere, helyettesítő szolgáltatás nyújtása, az áru vagy a szolgáltatás vételárának visszafizetése, az áru vagy a szolgáltatás árából megfelelő árengedmény kifizetése, a teljesítésátvállalásra való írásbeli felszólítás vagy indokolt elutasítás által.

7.6 Az eladó köteles felesleges késedelem nélkül meghatározni a reklamáció intézésének módját annak beérkezése után. A reklamáció intézésének módját az eladó határozza meg, figyelembe véve a vásárló arról hozott döntését, hogy a hibafelelősségből eredő mely jogokat érvényesíti. A reklamáció intézésének módját az eladó legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül határozza meg.

7.7. A reklamáció intézésére szánt határidő letelte után a vásárlónak jogában áll elállni a szerződéstől vagy joga van az árut új árura cserélni. Az eladó köteles a megadott határidőn belül a vásárlónak írásbeli igazolást kiadni a reklamáció intézéséről.

7.8. A reklamáció beérkeezéséről szóló igazolást, a reklamáció intézésének módjáról szóló értesítést, a reklamáció intézéséről szóló igazolást vagy a reklamáció elutasítását a vásárló csak e-mailben kapja meg

8. A személyes adatok védelme

8.1 Az Eladó kötelezi magát a Vásárló által rendelkezésésére bocsátott személyes adatok védelmére az általánosan kötelező jogi előírások értelmében, különösen az adatvédelemről szóló 18/2018 sz. törvény alapján, annak későbbi módosításaival összhangban (a továbbiakban „Törvény“), valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. sz., 2016 április 27-i, a természetes személyek személyes adatainak feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló rendelkezéseivel összhangban, amely hatályon kívül helyezi a 95/46/ES irányelvet (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban csak „GDPR“)

9. Alternatív vitarendezés

9.1 Ha a Vásárló úgy ítéli meg, hogy a jogai sérültek, vagy nem elégedett a módszerrel, amellyel az eladó a reklamációját intézte, joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az Eladóhoz, az Eladó weboldalán feltüntetett e-mail-címre küldött e-mailben. Ha az Eladó elutasítja a fogyasztó kérelmét, vagy annak beérkezésétől számított 30 napon belül arra egyáltalán nem válaszol, a Vásárlónak joga van a 102/2014 sz. törvény (3. §, 1. bek., t pontja) és a 391/2015 sz. törvény alapján az alternatív (peren kívüli) vitarendezésre. A Vásárló javaslatot nyújthat be a Törvénygyűjtemény 391/2015 sz. törvénye 11. §, 2. bek. és 12. §-a szerint meghatározott módon.

9.2 A Vásárló panaszt nyújthat be az alternatív vitarendezés  RSO platformján keresztül is, amely on-line hozzáférhető a következő linken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. A panaszt a platformon keresztül az EU-ban élő Vásárló nyújthatja be az EU-ban található székhelyű Eladónak. Az alternatív vitarendezéssel kapcsolatos kiadásokat a vitában részt vevő mindkét fél önállóan viseli,  azok megtérítésének lehetősége nélkül.

10. Záró rendelkezések

10.1 A feltételek közzétételük napjától lépnek hatályba.

10.2 A szerződő felek közötti szerződéses jogviszony a szlovák törvények, jogrend és a Szlovák Köztársaság előírásai szerint köttetett.

10.3 Az ezen a Weboldalon található állítások nem feltétlenül vannak összhangban a vásárló országában található egészségügyi intézmények ajánlásaival. Az eladó semmilyen esetben nem felel az áru helytelen szedése vagy tárolása által okozott károkért. Az áru szedése és használata a Vásárló saját felelősségére történik.

10.4 A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladó nem felel az áru olyan hibáiért és hiányosságaiért, amelyek a Vásárló cselekvésével és mulasztásával okozati összefüggésben jöttek létre.

10.5 A Vásárló tudomásul veszi, hogy nem minősülnek az áru hibáinak a helytelen szedéssel/használattal, tárolással és más kezeléssel keletkezett hibák, amelyek ellentétben állnak az Eladó utasításaival és a mellékelt tájékoztatón feltüntetett információkkal.

10.6 Az Eladó nem felel az áru csökkent hatásaiért vagy tulajdonságaiért, amelyek bemutatásra kerülnek a weboldalon található termékleírásban vagy az áruhoz csatolt tájékoztatóban, amelyek okai elsősorban a következők:

a) az árunak az áruhoz csatolt utasításban vagy a Weboldalon feltüntetett ajánlásokkal ellentés használata vagy szedése,

b) a Vásárló egészségi állapota és reakciója, lelkiállapota, életvitele, higiéniai szokásai és általános életstílusa.

10.7 A Vásárló a kötelező érvényű megrendelés leadásával igazolja, hogy elfogadja az Eladó által kijelentett, az áru kézbesítésével kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeket és hogy tudomásul vette a Weboldalon közzétett, az áruval kapcsolatos Figyelmeztetést. A Vásárló és az Eladó közötti viszonyt ezek az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák, amelyek egyúttal mindkét fél számára kötelező érvényűek.